Apel

Wraz z klasą 4a przygotowaliśmy i przedstawiliśmy na godzinie wychowawczej apel poświęcony bezpieczeństwu podczas ferii. Przypomnieliśmy młodszym i starszym kolegom, że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych i naszego rozsądku. Salę gimnastyczną na ten czas wypełniliśmy naszymi sankami, nartami, ślizgaczami i łyżwami.